Lambda Beta协会

Lambda Beta协会

Lambda Beta协会是呼吸护理专业的国家荣誉协会. 社会的宗旨是促进, 认可和表彰学生的学业成就和品格, 呼吸护理专业的毕业生和教职员工. 成员必须是班级前25%的学生.

Club Advisor:

Ann Piggott
(864) 941-8533 
piggott.a@lunchpenny.com